Flugeby Golv, Färg & Trä tillverkar kundanpassade träemballage, i form av lastpallar, pallkragar, lådor och andra specialemballage. Vår produktion är flexibel och kan tillverka såväl stora som små serier.

Vi är godkända av Jordbruksverket och har rätt att KD-märka våra produkter, vilket innebär att vi endast använder godkänt, smittfritt virke från kontrollerade och godkända torkanläggningar. Detta gör att vi kan möta de virkeskrav som ställs i den internationella handeln.

Produktionsenheten finns i anslutning till vår butik.

Ladda ner vårt certifikat här.