Kvalitetspolicy

Flugeby, Golv, Färg & Trä AB är ett företag där olika kompetenser förenas. Våra huvudområden är golv, färg och trä. Vi servar såväl företag som privatpersoner när det gäller golv- och plattsättningsentreprenaden och strävar alltid efter att efterlämna god kvalitet och nöjda kunder.

 • Vi ska alltid sträva efter att utföra allt arbete med högsta möjliga kvalitet utifrån kundens önskemål.
 • Vi är anslutna till GVK och ska alltid lämna ett fullgott arbete enligt branschens normer och regler.
 • Vi fokuserar på att jobba säkert för att förhindra att inga olyckor ska ske på våra arbetsplatser.
 • Vi ska med välutbildade och motiverade medarbetare utföra installationer, service och underhåll.
 • Vi ska informera våra kunder när hinder för genomförande uppstår eller när annan produkt eller utförande är att rekommendera.
 • Vi ska påbörja arbetena i tid, följa tidsplanen och vara klara i tid.
 • Vårt mål är att alltid få ett långsiktigt förhållande till våra kunder och när vi har det vet vi att vi alltid har nöjda kunder.

 

Miljöpolicy

Flugeby Golv, Färg & Trä AB skall medverka till en god miljö genom att:

 • Arbeta för att som minimum följa miljölagar och förordningar.
 • Arbeta för att marknadsföra så miljöanpassade produkter som möjligt.
 • Höja miljömedvetandet hos de anställda och se till att alla tar sitt miljöansvar i det dagliga arbetet.
 • Arbeta för en ständig förbättring i miljöarbetet.
 • När vi har möjlighet, välja produkter och arbetsmaterial som är bra ur miljösynpunkt.
 • Hantera avfall så att möjlighet till återvinning och återanvändning tillvaratas och hantering av farligt avfall sker på ett riktigt sätt.
 • Ställa miljökrav på våra leverantörer.
 • Arbeta för en resurssnål produktion och göra väl utförda jobb med minsta möjliga inverkan på miljön.